VLAGANJE in IZOBRAŽEVANJE

Za vlagatelje in nakupe franšiz za posamezne države


Mednarodna skupina je 7 let razvijala in testirala operativni izvedbeni sistem nove ekonomije krožnega gospodarstva, novo obliko embalaže živilskih in neživilskih izdelkov, vključenost vseh slojev prebivalstva, nove tehnologije, spremembo bančnega sistema, kriptovaluto na krožnem toku surovin, sociološke, etične in okoljevarstvene spremembe v družbi in novo globalno socialno omrežje.

Seznanili vas bomo z analitičnimi podatki izvedenega pilotskega projekta in možnostjo implementacije le-teh v vaše okolje.

Vsa podjetja in posamezniki, ki se želijo seznaniti s tem sistemom dobijo eno od predstavitev vsebin (osnovna, razširjena in individualna) z dokumentacijo na predstavitvi v Sloveniji ob prijavi na e-mail: info@ecosynergysystem.com in ob vplačilu kotizacije glede na izbrano vsebino. Le-ta je plačljiva glede na vrsto, tip organizacije in njihove potrebe.

Vsa povpraševanja bodo obravnavana individualno.

Ob odločitvi za poslovno sodelovanje z EcoSynergy Systemom vam upoštevamo vplačano kotizacijo pri vzpostavitvi sistema v vašem okolju.