OPREMA ZA RAVNANJE Z ODPADKI

Komunalnim podjetjem, ki vstopajo v naš sistem omogočamo najem komunalnih zabojnikov, kontejnerjev in komunalnih vozil za opravljanje komunalnih storitev.

Vsa oprema vrhunskih proizvajalcev je atestirana in zaščitena z nano-zaščitnim premazom za večjo trdnost strukture, zmanjšanje vpliva UV sončnih žarkov in z višjim standardom bakteriološke zaščite.

Spodbujamo prebivalstvo in industrijo, da sortirane odpadke nosijo v zbirne centre komunalnih podjetij.