ECOSYNERGY SYSTEM

Vpeljujemo nov sistem, ki temeljito spreminja odnos potrošnikov in industrije do odpadne embalaže, smeti in do okolja. Z novim načinom recikliranja nagrajujemo uporabnike z bonitetami za dom in gospodinjstvo.
USTVARJAMO SINERGIJSKO POVEZANOST
med potrošnikom, industrijo in okoljem.
[Obstoječa spletna stran vsebuje zgolj 30% informacij celotnega projekta EcoSynergy System.]
Sistem obsega še: opremo in zabojnike za dom in gospodinjstvo, napravo za diagnosticiranje vrste in tipov odpadne embalaže in materialov, kontejner za avtomatski odvzem čistih odpadnih frakcij, električne kamione (7,5; 10 in 15 ton) z inovativnim sistemom logistike in sortiranja, objekte za sprejem večje količine odpadnih frakcij od podjetij, industrije in prebivalstva, ekološko nakupovalno vasico in globalno socialno omrežje.
 

POVABILO INOVATORJEM:

Vabimo k sodelovanju posameznike in podjetja, ki imajo inovacije s področja okolja, predelave surovin, recikliranja izdelkov ali kakršnekoli inovacije široke potrošnje, ki omogočajo boljše, čistejše in bolj zdravo okolje in spreminjajo zavest ljudi.

PRIDRUŽITE SE NAM!